IL6 KONTROL

Değerli kullanıcılarımız,

IL-6  testi kontrolü yeni lot Cov2t kontrolünden çalışabilirsiniz.

6712002-6722002 lotlu kontrollerin değer aralıklarına İmmunassay kontrol sayfasından ulaşabilirsiniz.