• Numune Hazırlama Sorumlusu / Kalite yöneticisi

Prof. Dr. Kamil ÜNEY

Lisans eğitimini 2001 yılında Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde, Doktora eğitimini 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalında tamamladı. 2012 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör unvanını aldı. 2012 yılında Seropark Ar-Ge Biyoteknoloji Limited Şirketi’nin, 2017 yılında da Serocon Ar-Ge Biyoteknoloji Sağlık Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin kurulumunda yer aldı. 115 adedi SCI, SCI-expanded listelerinde yer alan uluslararası bilimsel dergilerde olmak üzere 125 adet araştırma makalesi, 3 adet kitapta bölüm yazarlığı, 7 adet derlemesi ve 55 adedi uluslararası olmak üzere toplam 65 adet bildirisi ve 600’ün üzerinde atıfı vardır. 11 adet TUBİTAK projesi, 2 adet patenti ve 18 adet ulusal bilim ödülü bulunmaktadır. İlgi alanları farmakokinetik, farmakogenetik, ilaç-ilaç etkileşimleri, taşıyıcı proteinler, prob ilaç kullanımı, terapötik ilaç izlemi, etnofarmakoloji, metot geliştirme ve validasyon ile internal ve ekternal kalite kontrol materyali üretilmesini içeren çalışmalardır. 

Katalog