Tüp Katkı Ürünleri Üretimi

Klinik laboratuvarlarda hasta örnekleri farklı kan tüplerine alınarak her teste uygun bir şekilde santrifüj edilip istenilen serum plazma veya tam kan numuneleri analize hazır hale getirilmektedir. Preanalitik safhada önemli bir nokta tüplerin standart olarak üretilmesidir. Özellikle laboratuvar hatalarının büyük bir çoğunluğu bu aşamada meydana gelmektedir. Serocon aşağıdaki tüp katkı maddeleri için hizmet verebilmektedir:

  • K2EDTA (Tam Kan Sayımı Tüpleri)
  • K3EDTA (Tam Kan Sayımı Tüpleri)
  • Sitrat (KoagülasyonTüpleri)
  • Blood Clot Activator (BCA) (Serum Tüpleri)
  • Lityum Heparin (Kan gazı analizleri)
  • Florür (Florürlü Tüp)
  • Platelet Rich Plasma (PRP) Tüpleri
Katalog