Kalite Politikası ve Hedefler

Kalite Politikamız

SEROCON®, bünyesinde sunduğu tüm faaliyet ve hizmetlerini sürdürürken; mevcut mevzuatlara ve sahip olduğu bütün sertifikasyon (TS EN ISO 17043, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, IVDD) standartlarına uygun olarak tarafsız, hızlı, etkin, devamlı, doğru, istikrarlı, güvenilir, bağımsız bir politika izlemeyi amaç edinmiştir. 

SEROCON® Yönetimi; 

 • Müşterilere ait gizli bilgilerin ve tescilli hakların korunmasını, Yeterlilik Testi sonuçlarının güvenilir olarak muhafaza edilmesini ve gönderilmesinin güvence altına alınmasını sağlamayı,
 • Müşterilerin yazılı izni olmadan üçüncü taraflara müşterilerin bilgilerini aktarmamayı, 
 • Tüm personelinin kalite politikalarının benimsenmesini, uygulamasını ve sorumluluklarını anlamasını, yapılan işin kalitesini ve personelinin kararlarını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü iç/dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını sağlamayı,
 • Her düzeydeki çalışan personelinin, laboratuvarın yeterliliğini, dürüstlüğünü ve bağımsızlığını kaybedecek veya zayıflatacak bir uygulamaya hiçbir şekilde dahil olmamasını sağlamayı, 
 • Kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi ve yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ve etkinliği konusunda sorumluluklarını yerine getirmeyi,
 • Üstlendiği görev ve verdiği hizmetlerin kalitesi ile güvenilirlik, dürüstlük, tarafsızlık, gizlilik, sürekli iyileşme ve bilimsellik anlayışını benimsemiş bir Yeterlilik Testi kuruluşu olmayı,
 • TS EN ISO 17043 Uluslararası Standardının gereklerini karşılayan bir laboratuvar/yeterlilik testi ortamı sağlayarak sürekli artan kalitede hizmet vermeyi, bunun için; mevcut alt yapı ve insan kaynaklarının geliştirilmesini ve sürekliliğini temin etmeyi,
 • Tüm bu kalite politikaların benimsenmesi ve uygulanması için gerekli faaliyetleri yürütmeyi ve iç/dış kalite güvence tedbirlerini almayı taahhüt ederiz.
 • SEROCON® ailesi olarak “Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın” vizyonumuz çerçevesinde, paydaşlarımızın kalite, sürdürülebilirlik ve tekrar edilebilirlik ile ilgili beklentilerini aşan ürünleri geliştirerek üretir ve satış sonrası hizmetini vermek,
 • Ürün ve hizmetlerimizin müşteri şartlarına uygunluğunu ve müşteri memnuniyetini arttırmak,
 • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu ile şirket ve birim hedeflerine ulaşmak,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirmek,
 • Ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuatlara tam uyumu sağlanmak,
 • Risk ve fırsatları değerlendirme bakış açısı ile iş süreçlerimizi gözden geçirerek, performansımızı geliştirecek yaklaşımları uygulamak,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda, veri yönetimi ile dijital araç ve çözümleri de kullanarak iş süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek,
 • İlk ve lider Liyofilize Kontrol Materyali üreticisi olarak yüksek kaliteli ürün ve satış sonrası hizmetlerimiz ile en iyi müşteri deneyimini yaşatmak için çalışmaktayız.
Katalog