Özel Yeterlilik Test Programları ve LAK Testleri

SEROCON® ISO 17043’den akredite özellikle biyokimya alanında uzman bir kuruluştur.  Aynı zamanda farklı matrixlerde de hizmet verebilmektedir. Yaptığı tüm çevrimlerde kurlu olan kalite yönetim sisteminin gerekli izlenerek özel ihtiyaçlara yönelik LAK testleri düzenler. Laboratuvarlar bir LAK sağlayıcı tercih etmeleri gerektiğinde TÜRKAK P704 te belirlenen kriterleri karşılamak zorundadır;

“Laboratuvarlar tarafından öncelikle TS EN ISO/IEC 17043 standardına göre akredite, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde faaliyet gösteren yeterlilik deneyi sağlayıcılarının programları seçilmelidir. Bu tür programların mevcut olmaması halinde TS EN ISO/IEC 17043 standardı şartlarını karşılayan kuruluşlarca organize edilen yeterlilik deneyi programları tercih edilmelidir.” (TÜRKAK P704 Md. 5.4)

Neden özel Yeterlilik Testi programlarına ihtiyaç duyulur?

TÜRKAK P704 Md. 5.2.2 de; laboratuvarların EA-4/18: Guidance on the Level and Frequency of Profiency Testing Participation rehberi gereğince belirledikleri her alt alan için en geç 48 ayda 1 defa yeterlilik deneylerine katılım sağmaları gerektiği bildirilmiştir fakat laboratuvarlar tüm alt alanları için sürekli uygun yeterlilik testi sağlayıcı bulamazlar ve bu durum denetimlerde ciddi sorunlara neden olur. Bu durumlarda özel yeterlilik testi organizasyonları gerçekleştirilir. 

Buna ek olarak Metot geliştirme veya Validasyon işlemleri için de Özel yeterlilik testi programlarına ihtiyaç duyulabilir.

Özel yeterlilik testi programları nasıl organize edilir?
Bu organizasyonlarda ihtiyaç duyulan parametrelere yönelik ön çalışmalar yapılarak matrix ve numune bazlı gruplandırmalar gerçekleştirilir, akabinde hazırlanacak numuneler belirlenir, ön çalışmaları yapılarak numunelere izlenebilirlik kazandırılır (uygulanamadığı durumlar ayrıca raporlarda bildirilir). Organize edilen çevrim tüm muadil katılımcılara duyurularak katılımcı toplanır. Çevrim gerçekleştirilerek veriler toplanır ve değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları ISO 17043’e göre raporlanarak katılımcılara ulaştırılır. Çevrimin tüm datası SEROCON® tarafından prosedürlere uygun olarak saklanır.

Soru, geri dönüşler ve teklif almak için seroconilc@gmail.com mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

Katalog